Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
34/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Kryteria wyboru radnych do rady gminy lub miasta w wyborach 2018
Stosunek do rządu w październiku
Zaufanie do polityków przed wyborami samorządowymi
Polacy o Narodowym Święcie Niepodległości i polityce pamięci
Uroczysty obrzęd grzybobrania
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2018/2019
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Wyjazdy do pracy za granicę
Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego
Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

używania smartfonów
preferencji partyjnych w listopadzie
oceny parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
stosunku do rządu
nastrojów społecznych
 
Postrzeganie depresji i czynników zwiększających ryzyko zachorowania

Obraz depresji, jaki wyłania się z deklaracji badanych, jest niejednoznaczny. Wprawdzie ogromna większość Polaków (91%) uważa, że to choroba, jak każda inna i można ją leczyć, to jednak blisko trzy czwarte (72%) postrzega depresję jako coś wstydliwego, co należy ukrywać przed ludźmi.
Rysunek 1

W opinii Polaków, do zachorowania na depresję najbardziej przyczynia się nadmierny, długotrwały stres (68%), w drugiej kolejności zaś ex aequo szybkie tempo życia, brak czasu dla siebie, nadmiar obowiązków, pracy (56%) oraz samotność, brak kontaktów z ludźmi lub niewystarczające, powierzchowne kontakty z ludźmi (56%). Co warte podkreślenia, samotność i niewystarczające, powierzchowne relacje z ludźmi wymieniane są częściej niż złe, toksyczne relacje, które wskazuje ponad dwie piąte badanych (44%).
Rysunek 2

Więcej na ten temat w komunikacie "Depresja w doświadczeniach i opiniach".
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl