Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
35/2018
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota


Komunikaty

Kryteria wyboru radnych do rady gminy lub miasta w wyborach 2018
Stosunek do rządu w październiku
Zaufanie do polityków przed wyborami samorządowymi
Polacy o Narodowym Święcie Niepodległości i polityce pamięci
Uroczysty obrzęd grzybobrania
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2018/2019
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Wyjazdy do pracy za granicę
Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego
Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w listopadzie
używania smartfonów
ocen działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW
stosunku do rządu
nastrojów społecznych
 
O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich

Wyniki ostatnich wyborów do sejmików wojewódzkich nie budzą wątpliwości wśród zdecydowanej większości Polaków (84%); jedynie nieliczni (3%) uważają, że wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą nie są wiarygodne. Warto przypomnieć, iż rezultaty poprzednich wyborów do sejmików wojewódzkich kwestionowało około jednej czwartej ankietowanych.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2014, 2015 i 2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl