Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
4/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Zadowolenie z życia
Stosunek Polaków do rozwodów
Preferencje partyjne w styczniu
Stosunek do szczepień ochronnych dzieci
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Rozwody w osobistych doświadczeniach Polaków
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

30 rocznicy rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu
stosunku Polaków do innych narodów
 
Kiedy skończył się w Polsce komunizm?

Szóstego lutego minie trzydzieści lat od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu – rozmów, które stały się istotnym składnikiem mitu założycielskiego demokratycznego państwa polskiego. Z okazji tej rocznicy sprawdziliśmy, jak Polacy pamiętają ten okres i jak z perspektywy czasu oceniają rolę negocjacji między rządem a opozycją na początku 1989 roku.
Okazuje się, że wraz z upływem lat postrzeganie końca ustroju komunistycznego zmienia się: symboliczna rola obrad Okrągłego Stołu maleje, a rośnie – pierwszych całkowicie wolnych wyborów parlamentarnych z roku 1991. Jeszcze dziesięć lat temu 40% badanych, których prosiliśmy o wskazanie momentu wyznaczającego koniec komunizmu w Polsce, wybierało właśnie rozmowy przy Okrągłym Stole. Obecnie odsetek ten jest wyraźnie niższy – wynosi 22%. Wzrosło z kolei znaczenie przypisywane wyborom parlamentarnym z 1991 roku. W roku 2009 za koniec komunizmu w Polsce było skłonne uznać je 9% respondentów, a dziś – aż 25%. W tegorocznym badaniu była to najczęściej wybiera odpowiedź spośród wszystkich, które proponowaliśmy ankietowanym.
Te dwa wydarzenia, stanowiące początek i koniec procesu formalnego oddawania władzy przez partię komunistyczną, zdecydowanie dominują w społecznej pamięci o tym okresie. Inne odpowiedzi wybierane są znacznie rzadziej.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 10–17 stycznia 2019 roku.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl