Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
5/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, NBP i KNF
Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018
Nastroje społeczne w styczniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Rozwody w osobistych doświadczeniach Polaków
Trzydziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu
Stosunek do innych narodów
Ocena rządów PiS po ponad trzech latach sprawowania władzy
Polacy o zjednoczeniu opozycji
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

aktywności Polaków w 2018 roku
preferencji partyjnych w lutym
znaczenia rodziny
 
Rośnie odsetek Polaków, którzy chodzą do kina i teatru

Od trzydziestu lat regularnie pytamy Polaków o to, co wydarzyło się w ich życiu w ubiegłym roku. Dzięki temu śledzimy, jak zmieniają się doświadczenia badanych związane z udziałem w kulturze, aktywnością społeczną, formami spędzania wolnego czasu oraz zachowania związane z pieniędzmi.
W stosunku do ubiegłego roku wzrosło uczestnictwo Polaków w kulturze – znacznie więcej osób niż rok wcześniej wybrało się w 2018 roku do kina (56%, wzrost o 7 punktów procentowych), a nieco więcej do teatru (24%, wzrost o 2 punkty). Jest to kontynuacja widocznego od 2016 roku trendu wzrostowego. W przypadku udziału w kulturze nigdy wcześniej odsetek korzystających z badanych form aktywności nie przekroczył 50%. Odsetek respondentów, którzy w poprzednim roku poszli do teatru, od 1993 roku, kiedy był najniższy, wzrósł trzykrotnie i już prawie co czwarty Polak był w ubiegłym roku przynajmniej raz na sztuce.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1988–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl