Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
6/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Rozwody w osobistych doświadczeniach Polaków
Trzydziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu
Stosunek do innych narodów
Ocena rządów PiS po ponad trzech latach sprawowania władzy
Polacy o zjednoczeniu opozycji
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku
Preferencje partyjne w lutym
Rodzina – jej znaczenie i rozumienie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych Polaków
instytucji publicznych
stosunku do rządu
 
Rekordowy udział Polaków w turystyce wyjazdowej

W roku 2018 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 60% dorosłych Polaków, czyli znacznie więcej niż w roku 2017 (wzrost o 6 punktów procentowych). Jednocześnie jest to najwyższy odsetek od 2012 roku, kiedy zaczęliśmy pytać respondentów o wyjazdy wypoczynkowe z co najmniej jednym noclegiem. Warto przypomnieć, że na początku 2018 roku plany wyjazdowe miało jedynie 58% badanych.
W roku 2018 znacznie więcej Polaków niż poprzednio korzystało z dłuższego wypoczynku wyjazdowego – m.in. rekordowy odsetek badanych deklaruje wyjazdy poza miejsce zamieszkania na wypoczynek trwający co najmniej siedem dni (39% – najwięcej od 1992 roku, kiedy po raz pierwszy zapytaliśmy o takie wyjazdy).
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” z lat 1992–2018.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl