Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
8/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Preferencje partyjne w lutym
Rodzina – jej znaczenie i rozumienie
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2018 roku i plany na rok 2019
Opinie o działalności Sejmu, Senatu i prezydenta
Stosunek do rządu w lutym
Zaufanie do polityków w lutym
Reakcje społeczne na tzw. taśmy Kaczyńskiego
Nastroje społeczne w lutym
Wynagrodzenie pierwszej damy
Wybory do PE – zainteresowanie, udział, postrzegane znaczenie
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

20 lat Polski w NATO
smogu
 
20 lat Polski w NATO

Po 20 latach przynależności do sojuszu północnoatlantyckiego członkostwo naszego kraju w NATO popiera 80% dorosłych Polaków, a jedynie 2% jest mu przeciwnych. W ostatnim dwudziestoleciu przynależność Polski do NATO – niezależnie od terminu badania – popierała zdecydowana większość ankietowanych. Nigdy jednak pronatowskie postawy nie były w polskim społeczeństwie tak rozpowszechnione jak od kwietnia 2014 roku, co niewątpliwie należy wiązać z sytuacją, w jakiej znalazła się Ukraina.
Rysunek 1

Samo przystąpienie do NATO postrzegane jest jako ważne wydarzenie w historii Polski (tuż przed 20. rocznicą aż 42% badanych uważa je za wydarzenie przełomowe, o znaczeniu historycznym, a 44% za wydarzenie ważne).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” z lat 1999–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl