Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
15/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 40
Czy żyje nam się lepiej?
Opinie o gospodarce, rynku pracy i własnej sytuacji materialnej

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne


Komunikaty

Polacy o Koalicji Europejskiej
Społeczne poparcie dla protestu nauczycieli
Preferencje partyjne w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Preferencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Zaufanie do polityków w kwietniu
Więzi rodzinne
Nastroje społeczne w kwietniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

materialnych warunków życia
poparcia dla członkostwa Polski w UE i zainteresowania wyborami do PE
 
Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej przed 15. rocznicą obecności w UE i wyborami do Parlamentu Europejskiego

W pierwszej dekadzie kwietnia, na niecały miesiąc przed 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej i przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, odnotowaliśmy rekordowo wysokie poparcie dla członkostwa Polski w tej organizacji – łącznie zadeklarowało je 91% badanych, z czego aż 59% w sposób zdecydowany. Przeciwko obecności Polski w UE opowiada się co 20. respondent, przy czym jedynie co 100. jest mu zdecydowanie przeciwny. Dla porównania tuż po przystąpieniu Polski do UE w maju 2004 roku odsetek przeciwników członkostwa Polski w UE był czterokrotnie większy niż obecnie. Także przed piątą i dziesiątą rocznicą obecności Polski w UE odsetki przeciwników, choć mniejsze niż tuż po akcesji, były znacznie większe niż obecnie. Wyraźnie niższe było też poparcie dla członkostwa Polski w UE tuż przed akcesją (w kwietniu 2004 roku) niż po niej.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2004–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl