Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
29/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 41
Stulecie odzyskania niepodległości. Pamięć i wspólnota

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018


Komunikaty

Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów 2019
Nastroje społeczne we wrześniu
Zainteresowanie wyborami, pewność poparcia i alternatywy wyborcze
Elektoraty 2019 – charakterystyka poglądów
Szczegółowe oceny rządu na koniec kadencji
Kto powinien wygrać, a kto wygra październikowe wybory
Preferencje partyjne na tydzień przed wyborami
Naruszenia praw pracowniczych
Sytuacja społeczno-ekonomiczna seniorów
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do rządu w październiku
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wydatków związanych z edukacją
śmierci i zwyczajów funeralnych
 
Wydatki rodziców związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020

W stosunku do poprzedniego roku wzrosły przeciętne deklarowane wydatki, jakie ponoszą rodzice na zaspokojenie potrzeb szkolnych uczniów związanych z rozpoczęciem roku (takich jak podręczniki, przybory, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja). Na początku tego roku szkolnego rodzice, którzy mają uczące się dzieci, wydali średnio 1120 zł, czyli przeciętnie o 69 zł więcej niż rok temu (107% kwoty zeszłorocznej).
Rysunek 1
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym

Na początku roku 2019/2020 w stosunku do ubiegłego odnotowaliśmy spadek zainteresowania rodziców płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci, co może być związane z deklarowanym wzrostem wydatków na ich szkolne potrzeby.
Rysunek 2
Odpowiedzi osób mających dzieci w wieku szkolnym

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1998–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl