Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
35/2019
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Powyborczy ranking zaufania do polityków
O układzie sił politycznych w Polsce
Postawy wobec islamu i muzułmanów
Kościół i wybory
Ocena wiarygodności wyników i prawidłowości przebiegu wyborów parlamentarnych oraz działalności PKW
Konsumpcja alkoholu w Polsce
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi
Społeczne reakcje na wynik wyborów
Preferencje partyjne w grudniu
Ocena Sejmu VIII kadencji i oczekiwania wobec nowego
Ocena funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych w Polsce
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

poważania zawodów
reakcji społecznych na powołanie nowego rządu
 
Które zawody poważamy?

Podobnie jak sześć lat temu największym szacunkiem społecznym cieszy się strażak. Wysokie pozycje w rankingu poważania zajmują również: pielęgniarka, robotnik wykwalifikowany, górnik, profesor uniwersytetu oraz lekarz.
Rysunek 1

Więcej o tych i innych zawodach wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w październiku 2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl