Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
2/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Reakcje społeczne na powołanie nowego rządu Mateusza Morawieckiego
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Opinie Polaków o sprzedaży alkoholu
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Jak Polacy podejmowali decyzje w wyborach parlamentarnych w 2019 roku
Boże Narodzenie 2019
Jaki był rok 2019?
Polityk roku 2019 w Polsce i na świecie
Zadowolenie z życia
Prognozy na rok 2020
Nastroje społeczne w 2019 roku – wskaźniki syntetyczne
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

pracy obcokrajowców w Polsce
oczekiwań wobec nowego rządu Mateusza Morawieckiego
 
System wartości Polaków w 2019 roku

Po sześcioletniej przerwie wróciliśmy do tematu wartości, które Polacy uważają za najważniejsze w swoim życiu. Każdy badany mógł wskazać trzy wartości z przedstawionej listy. Tak jak w 2013 roku, na pierwszym miejscu dla ponad czterech piątych Polaków plasuje się szczęście rodzinne, a na drugim (dla 69%) – zachowanie dobrego zdrowia. W 2019 roku na trzecim miejscu znalazł się spokój, wybrany przez 27% badanych, a na czwartym – uczciwe życie, wskazane przez 19% respondentów. W roku 2013 uczciwe życie plasowało się na trzecim, a spokój – na piątym miejscu. W porównaniu z poprzednim badaniem wzrosło znaczenie – jako jednej spośród trzech najważniejszych wartości – wiary religijnej, pomyślności ojczyzny i wolności głoszenia własnych poglądów, a spadło znaczenie szacunku innych ludzi i pracy zawodowej. Jak poprzednio, w roku 2019 niewielkie odsetki badanych wybrały wykształcenie, grono przyjaciół i bogactwo, a jeszcze mniejsze – możliwość udziału w demokratycznym życiu społeczno‑politycznym, kontakt z kulturą, życie pełne przygód i wrażeń oraz sukces i sławę.
Mimo odnotowanych wahań w dłuższej perspektywie hierarchia wartości społeczeństwa polskiego pozostaje stabilna.
Rysunek 1

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2005–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl