Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
6/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Oczekiwania wobec nowego rządu Mateusza Morawieckiego
Postrzeganie struktury społecznej
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Auschwitz-Birkenau w pamięci zbiorowej – 75 lat po wyzwoleniu
Zaufanie do polityków w styczniu
Rok 2019 pod znakiem wyborów i obaw przed zmianami klimatycznymi
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2019 roku i plany na rok 2020
Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 roku
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

samopoczucia Polaków w 2019 roku
preferencji partyjnych w lutym
 
Samopoczucie w roku 2019

Od poprzedniego pomiaru w 2018 roku nastąpiła pewna poprawa samopoczucia Polaków. W roku 2019 do rekordowo wysokiego poziomu wzrósł odsetek badanych, którzy często lub bardzo często odczuwali takie emocje, jak pewność, że wszystko układa się dobrze, oraz duma z własnych osiągnięć. Nieco ubyło natomiast tych, którzy wielokrotnie mieli poczucie lekceważenia przez władzę oraz doświadczali depresji. Odsetki respondentów deklarujących częste przeżywanie stanów takich, jak depresja i wściekłość są najniższe spośród zarejestrowanych w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Można ogólnie powiedzieć, że w tym czasie samopoczucie Polaków zauważalnie się poprawiło. Przybyło badanych doświadczających pozytywnych emocji, a jednocześnie zmniejszyła się liczba osób deklarujących takie stany, jak zdenerwowanie, rozdrażnienie, smutek, znużenie i wściekłość.
Rysunek 1

Samopoczucie psychiczne najsilniej kształtuje sytuacja materialna, w jakiej znajdują się badani. Dobrostan psychiczny zależy również od wieku. Wprawdzie najmłodsi respondenci wypadają dobrze pod względem ogólnego samopoczucia, niepokojący wydaje się jednak relatywnie wysoki – najwyższy, odkąd to monitorujemy, czyli od 2008 roku – odsetek badanych w wieku 18–24 lata, którzy często mieli myśli samobójcze (5% wobec 1% wśród ogółu badanych). Na tle tego okresu rekordowo duża wśród najmłodszych dorosłych jest także obecna skala częstego doznawania takich stanów, jak poczucie bycia nieszczęśliwym i odczuwanie depresji (26% wobec 14% wśród ogółu).
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1990–2019.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl