Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
11/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Preferencje partyjne w marcu
Sympatie i antypatie partyjne w elektoratach głównych ugrupowań politycznych
Preferencje w wyborach prezydenckich w pierwszej połowie marca
Stosunek do rządu w pierwszej połowie marca
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Oceny działalności instytucji publicznych
Nastroje społeczne w pierwszej połowie marca
Poczucie zagrożenia u progu epidemii koronawirusa
Marcowy ranking zaufania do polityków
Jak się chroniliśmy – zachowania Polaków w pierwszych dniach epidemii
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania społecznego
alternatyw wyborczych i elektoratów negatywnych
 
Wzrost zaufania do NATO, UE i ONZ

Już od blisko dwudziestu lat monitorujemy poziom zaufania do różnych instytucji i organizacji.
W porównaniu z poprzednimi pomiarami na zaufaniu społecznym bardzo wyraźnie zyskały instytucje międzynarodowe: Unia Europejska (wzrost z 53% do 73% w stosunku do roku 2018), ONZ (wzrost z 57% do 72% w stosunku do roku 2016) oraz NATO (wzrost z 62% do 80% w stosunku do roku 2016). Warto zaznaczyć, że poziom zaufania do NATO i ONZ jest rekordowo wysoki. Zaufanie do Unii Europejskiej także należy do najwyższych – porównywalny, dotąd najwyższy, poziom zaufania do UE rejestrowaliśmy w roku 2008: wówczas taki sam odsetek badanych jak obecnie deklarował zaufanie do UE, a nieco niższy wyrażał brak zaufania.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2002–2020.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl