Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
12/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

nr 42
Szkoła a nierówności społeczne

nr 43
Młodzież 2018

nr 44
Współczesna polska rodzina


Komunikaty

Stosunek do rządu w pierwszej połowie marca
Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich
Oceny działalności instytucji publicznych
Nastroje społeczne w pierwszej połowie marca
Poczucie zagrożenia u progu epidemii koronawirusa
Marcowy ranking zaufania do polityków
Jak się chroniliśmy – zachowania Polaków w pierwszych dniach epidemii
Zaufanie społeczne
Alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Materialne warunki życia – obraz tuż przed epidemią
Rynek pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zbrodni katyńskiej i jej znaczenia dla stosunków polsko-rosyjskich
10 rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
zwyczajów wielkopostnych i wielkanocnych
 
Katyń a stosunki polsko-rosyjskie

Zbrodnia katyńska jest w mniejszym lub większym stopniu znana niemal wszystkim Polakom (97%), a w pamięci zbiorowej sprawstwo przypisywane jest głównie Rosjanom. W odczuciu znacznej większości badanych strona rosyjska nie zrobiła wystarczająco dużo, by wyjaśnić okoliczności tej zbrodni i w dalszym ciągu obciąża to stosunki między naszymi krajami.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2008–2020.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl