Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
30/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią


Komunikaty

Zdrowie online
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i PKW
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w sierpniu
Zaufanie do polityków pod koniec sierpnia
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Rząd wobec epidemii – oceny w ostatniej dekadzie sierpnia
Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami prezydenckimi
Preferencje partyjne we wrześniu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

noszenia maseczek przez Polaków
oceny przebiegu wyborów prezydenckich
 
Społeczne poparcie dla powrotu dzieci do szkół

Zdecydowana większość Polaków (80%) popiera decyzję rządu o powrocie uczniów do szkół. Za niesłuszną uważa ją 14% badanych. Wśród osób mających w gospodarstwie domowym dzieci w wieku szkolnym powrót do nauki stacjonarnej popiera 83% badanych.
Rysunek 1

Przekonanie o słuszności decyzji rządu przeważa we wszystkich grupach społeczno demograficznych. Stosunkowo najwięcej przeciwników powrotu dzieci do szkół jest wśród ludzi młodych: do 24 roku życia (36%), szczególnie wśród uczniów i studentów (41%).
Otwarcie szkół zostało przyjęte z aprobatą w elektoratach wszystkich najważniejszych ugrupowań politycznych. Najbardziej jednoznacznie popierają je wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (90%), najmniej zwolenników ma ono wśród sympatyków Lewicy (64%).
 
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób (w tym: 68,0% metodą CAPI, 20,1% – CATI i 11,9% – CAWI).
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl