Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
41/2020
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią


Komunikaty

Nastroje społeczne w ostatniej dekadzie października
Preferencje partyjne w listopadzie
Rząd wobec epidemii – oceny w pierwszej połowie listopada
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie listopada
Zaufanie do polityków w pierwszej połowie listopada
Oceny działalności parlamentu, prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego
Nastroje społeczne w listopadzie
Stosunek do rządu w listopadzie
O dopuszczalności przerywania ciąży i protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do szczepień przeciw COVID‑19 i grypie
obaw Polaków w czasach pandemii
 
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19

Więcej niż co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID‑19, gdyby była dostępna szczepionka przeciw tej chorobie, a blisko połowa nie wyraża takiego zamiaru. Niemała część ankietowanych nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania na ten temat (17%).
Rysunek 1

Badanych, którzy nie chcieliby się zaszczepić przeciw COVID‑19, zapytaliśmy o przyczyny takiej decyzji. Jak wynika z deklaracji ankietowanych, nie chcą się szczepić przeciw COVID‑19 przede wszystkim z powodu obaw związanych ze skutkami ubocznymi, a w dalszej kolejności ogólnej niechęci do szczepień oraz niepewności co do skuteczności nowej szczepionki.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
 
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (366) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0% metodą CAPI, 42,4% – CATI i 14,6% – CAWI).
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl