Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
3/2021
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Świadomość ekologiczna Polaków
Stosunek do rządu w pierwszej dekadzie grudnia
Polacy o warunkowości w budżecie UE
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
Jaki był rok 2020?
Samopoczucie Polaków w roku 2020
Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
Prognozy na rok 2021
Roczny bilans nastrojów społecznych
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zadowolenia z życia
obaw przed zakażeniem koronawirusem
 
Zadowolenie z życia w 2020 roku

Pod koniec 2020 roku Polacy byli zadowoleni z życia, choć nieco mniej niż rok wcześniej. W grudniu minionego roku ogólne zadowolenie z całego życia zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych (78%). O przeciętnej satysfakcji mówiła blisko jedna piąta (17%), a o niezadowoleniu – czterech na stu (4%) respondentów. W stosunku do poprzedniego pomiaru z 2019 roku – rekordowego, jeśli chodzi o ogólnie zadowolenie z życia – zmniejszyła się grupa zaliczających się do zadowolonych, przybyło natomiast osób deklarujących przeciętną satysfakcję lub jej brak. Obecnie wyniki są zbliżone do tych sprzed dwóch lat i lepsze od wszystkich wcześniejszych, jakie rejestrowaliśmy w latach 1994–2017.
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (367) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób (w tym: 42,2% metodą CAPI, 44,0% – CATI i 13,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl