Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
4/2021
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Polacy o warunkowości w budżecie UE
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
Jaki był rok 2020?
Samopoczucie Polaków w roku 2020
Polityk roku 2020 w Polsce i na świecie
Prognozy na rok 2021
Roczny bilans nastrojów społecznych
Zadowolenie z życia
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, policji i Kościoła
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zainteresowania szczepieniami przeciw COVID‑19
obaw przed zakażeniem koronawirusem
 
Coraz więcej Polaków chce się szczepić

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy bardzo wyraźnie zmieniło się nastawienie Polaków do szczepień przeciw COVID-19. W listopadzie ubiegłego roku respondenci deklarujący chęć zaszczepienia się byli w mniejszości (36%), natomiast obecnie taki zamiar wyraża ponad połowa badanych (56%).
Rysunek 1

Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w znacznej mierze zależy od wieku badanych. Częściej chęć zaszczepienia się deklarują starsi ankietowani. Taki zamiar wyraża zdecydowana większość respondentów w wieku 65 lat i więcej (74%), natomiast jedynie 37% spośród najmłodszych badanych, w wieku 18–24 lata.
Głównym powodem zniechęcającym do szczepień są obawy przed potencjalnymi skutkami ubocznymi, jakie może wywoływać nowa szczepionka (78%), a w drugiej kolejności – wątpliwości dotyczące jej skuteczności (35%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1% metodą CAPI, 42,8% – CATI i 13,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl