Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
18/2021
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 i ocena ich organizacji
Zaufanie do polityków w kwietniu
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Nastroje społeczne w kwietniu
Opinie o stacjach telewizyjnych i radiowych w kwietniu
Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne
Stosunek do demokracji i ocena jej funkcjonowania
Preferencje partyjne w maju
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w maju
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do szczepień przeciw COVI-19 w maju
nastrojów na rynku pracy
 
Dlaczego niektórzy Polacy nie chcą się szczepić przeciw COVID-19?

Ponad dwie trzecie dorosłych Polaków ma przychylne nastawienie do szczepień przeciw COVID-19, w tym ponad jedna trzecia już zaszczepiła się przynajmniej jedną dawką szczepionki i również jedna trzecia chciałaby się jeszcze zaszczepić. Obecnie co czwarty badany nie ma takiego zamiaru, a główną przyczyną niechęci do szczepień przeciw COVID-19 są obawy związane ze skutkami ubocznymi, jakie może wywoływać szczepionka (61%), a w drugiej kolejności – wątpliwości dotyczące jej skuteczności (31%). Zaznaczyć jednak należy, że obie główne przyczyny artykułowane są obecnie rzadziej niż w marcu, gdy ostatni raz pytaliśmy o tę kwestię. Częściej natomiast niż dwa miesiące temu respondenci swoje nastawienie uzasadniają ogólną niechęcią do szczepień (18%). Stosunkowo niewielu ankietowanych rezygnuje ze szczepienia dlatego, że uważa, iż COVID-19 nie jest groźną chorobą (13%), bądź dlatego, że już na nią chorowali (13%).
Rysunek 1

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (372) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8% metodą CAPI, 30,0% – CATI i 15,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl