Banner 0 Banner 1 Banner 2 Banner 0
Banner 3
26/2021
 
 
 

 
 
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach
Polacy o szczepieniach przeciw COVID-19
Nastroje społeczne w czerwcu
Zaufanie do polityków w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Efekty uboczne szczepień przeciw COVID 19 – doświadczenia respondentów
Preferencje partyjne w lipcu
 


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

korzystania z internetu
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Epidemia sprzyja digitalizacji

W tym roku rejestrujemy rekordowy odsetek Polaków korzystających z internetu. Przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73%), czyli o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem.
Rysunek 1

Obecność online zależy głównie od wieku. Korzystanie z internetu jest niemal powszechne wśród osób poniżej 45 roku życia, a także częste wśród mających od 45 do 54 lat, spośród których trzy czwarte również jest online. Użytkownicy internetu stanowią dwie trzecie wśród respondentów w wieku 55–64 lata. Z kolei offline pozostaje sześciu na dziesięciu badanych mających od 65 do 74 lat i ogromna większość najstarszych ankietowanych (75+). W stosunku do ubiegłego roku największy przyrost użytkowników internetu nastąpił w grupach: 55–64 lata, 65–74 lata i 35–44 lata.
Rysunek 2

Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
 
  


 
 
 
Zapytaj   Zamów publikacje  Zapisz się   Wypisz się

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89
www.cbos.pl