CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
7/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
Preferencje partyjne w lutym


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

edukacji zdalnej
instytucji publicznych
 
Opinie rodziców na temat edukacji zdalnej
Nieco ponad połowa badanych rodziców dzieci, które uczyły się zdalnie, uważa, że jesienią 2020 roku szkoły radziły sobie z nauką zdalną lepiej niż wiosną, mniej więcej co czwarty – że porównywalnie, a relatywnie niewielu sądzi, że gorzej.
Rysunek 1
Pomimo dostrzeganej poprawy, jaka nastąpiła w przygotowaniu szkół do edukacji zdalnej, rodzice na ogół gorzej oceniają jakość nauki online niż stacjonarnej. Ogromna większość z nich uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza od jakości nauki stacjonarnej, a ponad połowa jest zdania, że jest ona zdecydowanie gorsza. Jedynie nieliczni sądzą, że jest porównywalna bądź lepsza.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1% metodą CAPI, 42,8% – CATI i 13,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie stycznia
Zaufanie do polityków w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2020 roku
Rok 2020 pod znakiem pandemii
Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne młodych Polaków na tle ogółu badanych
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021
Preferencje partyjne w lutym


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

edukacji zdalnej
instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89