CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
14/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

powstań śląskich w pamięci Polaków
ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych
 
Pamięć o powstaniach śląskich
Po upływie stu lat od walk powstańców śląskich, o ich zmaganiach słyszało 69% Polaków (20% deklaruje, że słyszało o nich wiele), natomiast niemal co trzeci badany (31%) nie słyszał o nich nic. O powstaniach przeciętnie częściej wiedzieli mężczyźni niż kobiety (77% wobec 63%, różnica 14 punktów procentowych), a także osoby lepiej wykształcone. Wśród respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich, co czwarty (25%) ma osobiste związki z Górnym Śląskiem – mieszka tam obecnie lub mieszkał w przeszłości, żyli tam lub żyją nadal członkowie jego rodziny – ponadto 4% z nich deklarowało, że miało w rodzinie powstańca śląskiego.
Rysunek 1
Zapytaliśmy też respondentów, którzy słyszeli o powstaniach śląskich, dla kogo przede wszystkim są one dzisiaj ważne. Niemal połowa (45%) odparła, że dla wszystkich Polaków, prawie co czwarty respondent (23%) wskazał Ślązaków, a 12% – ludzi starszego pokolenia. Natomiast 14% ankietowanych stwierdziło, że powstania mało kogo dziś interesują.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (370) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osoby (w tym: 44,5% metodą CAPI, 41,2% – CATI i 14,3% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w marcu
Marcowy ranking zaufania do polityków
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

powstań śląskich w pamięci Polaków
ocen sytuacji finansowej gospodarstw domowych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89