CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
15/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

termomodernizacji
ocen działalności instytucji publicznych
 
Modernizacja instalacji grzewczych
W ostatnim okresie w Polsce intensyfikowane są działania mające na celu przeciwdziałanie smogowi, w tym przede wszystkim jego głównej przyczynie, jaką jest niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych, związana z używaniem paliw niskiej jakości oraz nieefektywnych instalacji grzewczych.
Deklaracje badanych pokazują, że proces modernizacji instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych postępuje dość dynamicznie, choć nadal najczęściej stosowane są kotły na węgiel. W ciągu ostatnich trzech lat (od marca 2018 do marca 2021 roku) odsetek respondentów wykorzystujących do ogrzewania swoich domów i mieszkań piece i kotły węglowe zmniejszył się o 9 punktów procentowych, z 59% do 50%. W tym czasie wyraźnie przybyło osób używających własnego ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego – z 19% do 25%. Zwiększył się także nieco odsetek korzystających z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej – z 20% do 22%. Osoby deklarujące inny rodzaj ogrzewania (3%) wykorzystują drewno, pellet, rzadziej – pompy ciepła.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (370) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osoby (w tym: 44,5% metodą CAPI, 41,2% – CATI i 14,3% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca
Oceny działalności instytucji publicznych
Stosunek do rządu w marcu
Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

termomodernizacji
ocen działalności instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89