CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
16/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu
Termomodernizacja – potrzeby i plany
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów na rynku pracy
 
Stosunek do szczepień przeciw COVID-19
Blisko dwie trzecie dorosłych Polaków (65%) ma pozytywne nastawienie do szczepień przeciw COVID-19, w tym 21% już zaszczepiło się przynajmniej jedną dawką, a 44% chciałoby się zaszczepić. Od kilku miesięcy notujemy poprawę tego nastawienia. Bardzo wyraźny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19 zarejestrowaliśmy w styczniu, po rozpoczęciu szczepień w Polsce. W kolejnych miesiącach, a zwłaszcza podczas trzeciej fali epidemii, odsetek pozytywnie nastawionych do szczepień wzrastał i obecnie jest on najwyższy od listopada, od kiedy monitorujemy tę kwestię.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (371) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób (w tym: 47,3% metodą CAPI, 38,5% – CATI i 14,2% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Doświadczenia związane z bezrobociem
Smog i jak sobie z nim radzić
Bilans nastrojów społecznych w pierwszym kwartale
Scena polityczna – identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Powstania śląskie w pamięci zbiorowej Polaków
Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych po roku pandemii
Preferencje partyjne w kwietniu
Termomodernizacja – potrzeby i plany
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów na rynku pracy
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89