CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
22/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej
Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w czerwcu
ocen parlamentu i prezydenta
 
Euro 2020
W dniu 11 czerwca, z rocznym poślizgiem spowodowanym pandemią COVID-19, rozpoczęły się organizowane przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej mężczyzn (Euro 2020). W badaniu rozpoczętym jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, a częściowo realizowanym w trakcie pierwszego tygodnia rozgrywek zapytaliśmy Polaków m.in. o zainteresowanie telewizyjnymi transmisjami z Euro 2020 oraz o ocenę szans polskiej reprezentacji w tych mistrzostwach.
Dwie trzecie dorosłych Polaków (66%) zadeklarowało, że będzie oglądać telewizyjne transmisje meczów z piłkarskich mistrzostw Europy. Zainteresowanie UEFA Euro 2020 jest minimalnie mniejsze niż poprzednią edycją tego turnieju i wyraźnie mniejsze niż rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie Euro 2012. Transmisje zamierza oglądać jednak więcej Polaków niż w 2008 roku, kiedy to polska reprezentacja po raz pierwszy uczestniczyła w tych rozgrywkach.
Rysunek 1
Przegrana w pierwszym meczu z teoretycznie najsłabszym grupowym przeciwnikiem najprawdopodobniej wpłynęła na oczekiwania kibiców wobec polskiej reprezentacji. Blisko dwie piąte badanych (39%) uważa, że zakończy ona występy na UEFA Euro 2020 po pierwszej fazie rozgrywek, a jedynie 30% pytanych spodziewa się, że nasza narodowa drużyna wyjdzie z grupy. Oczekiwania wobec polskiej reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach Europy są zatem najmniej optymistyczne w historii udziału Polaków w tych turniejach.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2008–2021.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do szczepień przeciw COVID-19 w maju
Nastroje na rynku pracy w maju
Zaufanie do polityków w maju
Stosunek do rządu w maju
Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej
Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

preferencji partyjnych w czerwcu
ocen parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89