CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
24/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej
Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty
Preferencje partyjne w czerwcu
Piłka nożna i UEFA Euro 2020
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów społecznych w czerwcu
 
Polacy o Unijnych Certyfikatach COVID
W dniu 1 lipca w Unii Europejskiej wprowadzone zostaną Unijne Certyfikaty COVID umożliwiające swobodne podróżowanie po UE. Do tego czasu kraje UE mogą, ale nie muszą uznawać tego dokumentu. W Polsce Unijny Certyfikat COVID można już pobrać z Internetowego Konta Pacjenta bądź z aplikacji mObywatel. Większość dorosłych Polaków jest zadowolona z wprowadzenia Unijnych Certyfikatów COVID (60%), a co trzeci nie popiera tego rozwiązania (32%).
Rysunek 1
Stosunek do Unijnych Certyfikatów COVID w znacznej mierze zależy od nastawienia do samych szczepień. Badani, którzy już zaszczepili się przynajmniej jedną dawką, w ogromnej większości popierają wprowadzenie takiego rozwiązania. Zdecydowana większość zamierzających się zaszczepić również jest zadowolona z wprowadzenia Unijnych Certyfikatów COVID, natomiast respondenci, którzy nie chcą się szczepić, w większości są przeciwni temu rozwiązaniu.
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Nastroje społeczne w maju
Zasady demokracji
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Sytuacja społeczno‑zawodowa osób w wieku 18–24 lata w ostatnim 30‑leciu
Stosunek do energetyki jądrowej
Transformacja energetyczna – oczekiwania i postulaty
Preferencje partyjne w czerwcu
Piłka nożna i UEFA Euro 2020
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Polacy o zapowiadanych zmianach w podatkach


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

szczepień przeciw COVID-19
nastrojów społecznych w czerwcu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89