CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
27/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do rządu w czerwcu
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Efekty uboczne szczepień przeciw COVID-19 – doświadczenia respondentów
Preferencje partyjne w lipcu
Korzystanie z internetu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Zaufanie do polityków w lipcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów społecznych w lipcu
stosunku do rządu w lipcu
 
Czy w pandemii powinny odbywać się wielkie imprezy sportowe?
Niedawno zakończyły się zorganizowane z rocznym poślizgiem, spowodowanym pandemią COVID-19, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej mężczyzn UEFA Euro 2020, a na przełomie lipca i sierpnia w Tokio będą się odbywać, zaplanowane pierwotnie także na ubiegły rok, Letnie Igrzyska Olimpijskie. W czerwcu br. zapytaliśmy respondentów, czy, ich zdaniem, tego lata w ogóle powinny odbywać się takie międzynarodowe imprezy sportowe. Blisko trzy czwarte (72%) dorosłych Polaków jest zdania, że czas pod tym względem wracać do normalności sprzed pandemii COVID-19, natomiast niemal jedna piąta (19%) uważa, że jeszcze nie pora na takie imprezy, gdyż stanowią one wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne. Co jedenasty pytany (9%) nie ma w tej kwestii zdania.
Rysunek 1
Opinie badanych w tej kwestii w największym stopniu różnicuje wiek. Bardziej ostrożne są osoby starsze, ale nawet w grupie wiekowej 65+ większość (58%) jest za powrotem tego lata wielkich imprez sportowych. Najczęściej zwolennikami powrotu do normalności sprzed pandemii są respondenci najmłodsi (88% w grupie wiekowej 18–24 lata). Ponadto znacznie częściej za powrotem wielkich imprez sportowych opowiadają się mężczyźni niż kobiety (77% wobec 66%), natomiast kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wyrażają przekonanie, że takie imprezy stanowią wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne (23% wobec 14%).
Więcej na ten temat w komunikacie „Piłka nożna i UEFA Euro 2020”.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 44
Współczesna polska rodzina

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków


Komunikaty

Stosunek do rządu w czerwcu
Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i postrzeganie działań rządu w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Efekty uboczne szczepień przeciw COVID-19 – doświadczenia respondentów
Preferencje partyjne w lipcu
Korzystanie z internetu
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Zaufanie do polityków w lipcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie lipca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

nastrojów społecznych w lipcu
stosunku do rządu w lipcu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89