CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
29/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych
Polacy i rzeczy używane
Ważne kwestie społeczno-polityczne w opiniach młodych Polaków
Korzystanie z konsultacji lekarskich podczas pandemii
Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie w protesty
Oczekiwania dochodowe
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii na temat szczepień i polityki rządu
korzystania ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
 
Czy szczepienia powinny być obowiązkowe?
Zdaniem ponad połowy badanych szczepienia przeciw COVID-19 powinny być całkowicie dobrowolne. Trzech na dziesięciu ankietowanych uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla wszystkich, natomiast relatywnie niewielu, że tylko dla wybranych grup.
Rysunek 1
Najczęściej obowiązkowymi szczepieniami Polacy chcieliby objąć pracowników systemu ochrony zdrowia (95%), w drugiej kolejności – pracowników domów pomocy społecznej (87%), a w trzeciej – nauczycieli (82%). Również dosyć często w tym kontekście wymieniane są służby mundurowe (76%), a trochę rzadziej pracownicy handlu i usług (odpowiednio 58% i 52%). Niewielka część badanych wylicza też inne grupy, wśród których są m.in: ludzie starsi, urzędnicy, księża oraz ogólnie ludzie mający styczność z dużą liczbą osób (w sumie 19%).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (375) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 roku na próbie liczącej 1167 osób (w tym: 62,4% metodą CAPI, 23,5% – CATI i 14,1% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Elektoraty o istotnych kwestiach społeczno-politycznych
Polacy i rzeczy używane
Ważne kwestie społeczno-polityczne w opiniach młodych Polaków
Korzystanie z konsultacji lekarskich podczas pandemii
Młodzi Polacy a poczucie wpływu na sprawy publiczne i zaangażowanie w protesty
Oczekiwania dochodowe
Preferencje partyjne w sierpniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
O rynku mediów w Polsce i koncesji dla TVN24
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

opinii na temat szczepień i polityki rządu
korzystania ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89