CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
34/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie września
Stosunek do rządu we wrześniu
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu we wrześniu
Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

letnich wyjazdów uczniów
opinii o opiece medycznej
 
Letnie wakacje szkolne w drugim roku pandemii
Podczas tegorocznych letnich wakacji na co najmniej tydzień wyjechało zdecydowanie więcej uczniów niż przed rokiem. Łącznie odsetek gospodarstw domowych, które zdecydowały się na zorganizowanie dzieciom w wieku szkolnym takiego wypoczynku, wzrósł od ubiegłego roku o 26 punktów procentowych (z 46% do 72%), przy czym o 22 punkty procentowe przybyło gospodarstw, z których wyjechały wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Należy tu podkreślić, iż rok 2020 był jednym z  najgorszych w historii naszych badań, jeśli chodzi o korzystanie przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym z co najmniej tygodniowych wyjazdów podczas letnich wakacji (w latach 1993–2021 jedynie cztery razy zdarzyło się, że większość rodzin z dziećmi nie zdecydowała się na zorganizowanie dzieciom takiego wypoczynku). Warto też przypomnieć, że ubiegłoroczny spadek nastąpił po bardzo dobrym pięcioletnim okresie, gdy większość badanych gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, deklarowała, że wszystkie z nich wyjechały na co najmniej tygodniowy letni wypoczynek poza miejsce zamieszkania. W tym roku deklaracje w tej kwestii są niemal takie same jak w rekordowym roku 2018 i wynika z nich, że w drugie pandemiczne lato wyjechało więcej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w bezpośrednio poprzedzającym pandemię roku 2019.
Rysunek 1
Polacy oswoili lęk i w większości zdecydowali się wysłać swoje dzieci w wieku szkolnym na letni wypoczynek poza miejsce zamieszkania. Jednoznacznie pokazują to wyniki naszego badania – o ile w ubiegłym roku pandemia COVID-19 była jednym z dwóch głównych powodów rezygnacji z wyjazdów dzieci na co najmniej tygodniowy wypoczynek, to w tym roku przesunęła się ona na dalszy plan (jako przyczynę rezygnacji z co najmniej tygodniowych wyjazdów w 2020 roku wymieniło ją spontanicznie 22%, a obecnie jedynie 3% przedstawicieli gospodarstw domowych, w których przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym nie wyjechało na takie wakacje, czyli odpowiednio 13% i 1% ogółu respondentów reprezentujących gospodarstwa domowe, w których są dzieci w wieku szkolnym).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1993–2021.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie września
Stosunek do rządu we wrześniu
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu we wrześniu
Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

letnich wyjazdów uczniów
opinii o opiece medycznej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89