CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
35/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

społecznego poparcia dla protestu medyków
sporu między Polską a organami UE
 
Oczekiwania finansowe protestujących medyków
Ogólnopolski protest pracowników ochrony zdrowia trwa już od ponad miesiąca. Protestujący medycy sformułowali osiem postulatów, spośród których największym dyskusjom poddawany jest ten dotyczący sposobu ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych. W październikowym badaniu zapytaliśmy Polaków m.in. o stosunek do oczekiwań finansowych wybranych zawodów medycznych.
Rysunek 1
Polacy różnie postrzegają oczekiwania finansowe poszczególnych grup zawodowych protestujących medyków. Najmniej przychylnie oceniają roszczenia finansowe lekarzy, które są niemal równie często określane jako zbyt duże (40%), co jako odpowiednie (38%). Więcej niż co szósty respondent nie ma wyrobionej opinii na ten temat (18%), a tylko nieliczni uważają, że lekarze postulują zbyt małe wynagrodzenia (5%). Postrzeganie oczekiwań finansowych ratowników medycznych i pielęgniarek w ocenie ankietowanych jest niemal identyczne. Większość respondentów uważa, że oczekiwania finansowe obydwu protestujących grup zawodowych są odpowiednie (po 53%). Co szósty badany określa je jako zbyt małe (17% w przypadku pielęgniarek, 16% – ratowników medycznych), a więcej niż co ósmy – jako zbyt duże (po 13%). Część ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat (17% w odniesieniu do pielęgniarek, 18% – do ratowników medycznych).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (377) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2% metodą CAPI, 28,9% – CATI i 15,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Telefony komórkowe czy smartfony?
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

społecznego poparcia dla protestu medyków
sporu między Polską a organami UE
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89