CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
36/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Społeczne poparcie dla protestu medyków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sporu między Polską a organami UE
stosunku do rządu
 
Polacy o Krajowym Planie Odbudowy
Blisko połowa badanych (49%) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszczalną formą nacisku na polskie władze. Działanie KE aprobuje blisko co trzeci badany (31%).
Rysunek 1
Odwlekanie zatwierdzenia KPO za dopuszczalną formę nacisku na polskie władze uznaje większość zwolenników Koalicji Obywatelskiej (75%), Lewicy (71%) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (65%). Działania KE z dezaprobatą przyjmują przede wszystkim zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (83%), ale także większość zdeklarowanych wyborców Konfederacji (67%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (377) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2% metodą CAPI, 28,9% – CATI i 15,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021
Oceny działalności instytucji publicznych
Młodzi Polacy o zasadach demokracji
Stosunek Polaków do osób homoseksualnych
Preferencje partyjne najmłodszych wyborców i ich ewolucja w ostatnich dwóch dekadach
Preferencje partyjne w październiku
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów w drugim roku pandemii
Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
Społeczne poparcie dla protestu medyków


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sporu między Polską a organami UE
stosunku do rządu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89