CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
38/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

inflacji
korupcji politycznej
 
Strategie walki z inflacją
Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Polacy mają rozmaite strategie radzenia sobie z rosnącymi cenami. Zdecydowana większość ogranicza wydatki na codzienne zakupy, starając się kupować mniej bądź też szukając tańszych produktów (75%). W obliczu inflacji Polacy często rezygnują z większych wydatków lub odkładają je na potem (64%), ograniczają zużycie wody, prądu i gazu (63%) oraz wydatki na rozrywkę, wypoczynek i kulturę (57%). Niektórzy stosują odmienną strategię niż ograniczanie wydatków – z obawy przed dalszym wzrostem cen kupują na zapas (18%).
Rosnące ceny przekładają się bezpośrednio na stan finansów respondentów. Znaczna część badanych z powodu inflacji wydaje swoje oszczędności na bieżące wydatki (43%), a osoby, którym brakuje już oszczędności – zadłużają się (7%). Dysponujący oszczędnościami szukają sposobów na zainwestowanie ich, aby nie straciły na wartości (9%).
Niemała część osób w sytuacji wzrostu cen paliw ogranicza jeżdżenie samochodem (28%). Inflacja wpływa również na rynek pracy: skłania do szukania pracy lepiej płatnej bądź poświęcania większej ilości czasu na pracę, aby więcej zarabiać (10%), oraz przekłada się na wzrost oczekiwań płacowych i generalnie – wzrost płac (9%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (377) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2% metodą CAPI, 28,9% – CATI i 15,9% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Polacy o sporze z UE i członkostwie w tej organizacji
Stosunek do rządu w pierwszej połowie października
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Zaufanie do polityków w październiku
Nastroje społeczne w październiku
Stosunek do szczepień i postrzeganie polityki rządu w październiku
Preferencje partyjne w drugiej połowie października
Nastroje na rynku pracy w pierwszej połowie października
Stosunki polsko-niemieckie – ocena i postrzegane problemy
Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2021/2022


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

inflacji
korupcji politycznej
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89