CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
42/2021
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia
Pamięć o stanie wojennym w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
Zdrowie psychiczne Polaków
Preferencje partyjne na przełomie listopada i grudnia
Zadowolenie z pracy oraz oceny jej wpływu na inne sfery życia
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kryzysu na granicy z Białorusią
nastrojów społecznych w grudniu
 
Pewność Sojuszu Północnoatlantyckiego
Od poprzedniego pomiaru w lutym 2020 roku znacznie zmniejszyło się poczucie pewności Sojuszu Północno­atlan­tyckiego, które plasuje się obecnie na rekordowo niskim poziomie (monitorujemy je od 2014 roku). Blisko połowa Polaków (49%, spadek o 19 punktów procentowych) uważa, że nasz kraj może być pewny zaangażowania sojusz­ników w ewentualną obronę naszych granic, natomiast ponad jedna trzecia (36%, wzrost o 13 pun­któw) – najwięcej, odkąd o to pytamy – jest przeciwnego zdania. Zbliżony odsetek niemających pewności co do pomocy ze strony NATO rejestro­waliśmy we wrześniu 2014 roku, czyli w pierwszym roku trwania konfliktu zbrojnego na wschodniej Ukrainie (a dokład­niej – po szczycie w Newport, na którym przedstawiciele państw sojuszniczych potępili Rosję za militarną interwencję na Ukrainie).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (380) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0% metodą CAPI, 35,7% – CATI i 17,3% – CAWI.
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 45
Struktura społeczna – obraz przed pandemią

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach


Komunikaty

Naruszenia praw pracowniczych
Bilans drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach działalności
Różne barwy korupcji w Polsce
Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnienia
Pamięć o stanie wojennym w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
Zdrowie psychiczne Polaków
Preferencje partyjne na przełomie listopada i grudnia
Zadowolenie z pracy oraz oceny jej wpływu na inne sfery życia
Depresja w doświadczeniach i opiniach
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Koronawirus – obawy, stosunek do szczepień, ocena polityki rządu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

kryzysu na granicy z Białorusią
nastrojów społecznych w grudniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89