CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
1/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polityk roku 2021 w Polsce i na świecie
Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
Roczny bilans nastrojów społecznych
Lokalna parafia – jej postrzeganie i funkcje
Preferencje partyjne w styczniu
Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

obaw przed zakażeniem koronawirusem
zaufania do polityków w styczniu
 
Czy szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe?
Blisko dwie piąte badanych uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe dla wszystkich (38%, wzrost o 9 punktów w stosunku do sierpnia 2021 roku), dalsze 13% – że dla wybranych grup, z kolei za dobrowolnością szczepień opowiada się 43% respondentów.
Rysunek 1
Badani uważający, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe tylko dla wybranych grup, najczęściej chcieliby nimi objąć pracowników systemu ochrony zdrowia (99%), w drugiej kolejności nauczycieli (90%), a w dalszej – pracowników domów pomocy społecznej (85%), służby mundurowe (73%) oraz pracowników handlu (62%) i usług (47%). Relatywnie niewielu wymieniło inne grupy, w tym m.in. osoby starsze, schorowane, mające częsty kontakt z innymi ludźmi (łącznie 10%).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (381) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach ood 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4% metodą CAPI, 33,1% – CATI i 20,4% – CAWI).
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i  internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polityk roku 2021 w Polsce i na świecie
Postawy wobec obecności religii i Kościoła w przestrzeni publicznej
Roczny bilans nastrojów społecznych
Lokalna parafia – jej postrzeganie i funkcje
Preferencje partyjne w styczniu
Samopoczucie Polaków w roku 2021
Zadowolenie z życia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Nastroje społeczne w styczniu
Stosunek do rządu w styczniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

obaw przed zakażeniem koronawirusem
zaufania do polityków w styczniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89