CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
19/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków w czerwcu
nastrojów społecznych w czerwcu
 
Wzrost poparcia dla Wojsk Obrony Terytorialnej
W porównaniu z lutym 2017 roku, kiedy pierwszy raz zapytaliśmy Polaków o ich stosunek do tworzonego wtedy nowego rodzaju wojsk zwanych potocznie „obroną terytorialną”, nastąpił bardzo duży wzrost poparcia dla istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie ponad dwie trzecie (67%) dorosłych Polaków to ich zwolennicy, przy czym dwie piąte (40%) deklaruje zdecydowane poparcie. Łącznie poparcie dla istnienia WOT wzrosło w tym okresie o 18 punktów procentowych. W porównaniu z poprzednim badaniem znacząco (o 16 punktów) ubyło natomiast przeciwników istnienia WOT, a w  szczególności zmniejszyła się (o 12 punktów) grupa respondentów zdecydowanie przeciwstawiających się istnieniu tego typu wojsk.
Rysunek 1
Więcej na ten temat w komunikacie „O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością”.
Prezentowane dane pochodzą z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2017 i 2022.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Polacy wobec wojny na Ukrainie
Majowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Polacy o zagrożeniu koronawirusem w przededniu zniesienia stanu epidemii
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością
Korzystanie z internetu w 2022 roku
Preferencje partyjne w czerwcu
O bezpieczeństwie państwa i kwestiach związanych z obronnością
Oceny działalności parlamentu i prezydenta


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

zaufania do polityków w czerwcu
nastrojów społecznych w czerwcu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89