CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
27/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych
Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

oceny polityki rodzinnej rządu i potrzeb prokreacyjnych Polaków
odchodzenia Polaków z Kościoła
 
Potrzeby prokreacyjne Polaków
Z ostatniego badania dotyczącego planów prokreacyjnych Polaków wynika, że wśród najmłodszych respondentów (18–24 lata) odsetek osób, które w ogóle nie chcą mieć dzieci, wynosi 21%. Jeśli dobrze zrozumieli oni pytanie, to znaczy, że przeszło jedna piąta młodych ludzi nie planuje potomstwa. Niechęć do posiadania dzieci nie zależy od płci – dotyczy w takim samym stopniu kobiet, jak i mężczyzn (po 7% wskazań). Innymi grupami, które częściej niż pozostałe nie planują potomstwa, są niepraktykujący religijnie (17%), identyfikujący się z lewicą (16%) oraz zarabiający w przeliczeniu na członka rodziny co najmniej 4000 zł (14%).
Co więcej, poziom zaspokojenia potrzeb prokreacyjnych Polaków wynosi tylko 54%. Spośród pozostałych większość ma mniej dzieci, niż by chciała, a tylko 5% deklaruje, że ma ich więcej, niż preferowało.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (387) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 14,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych
Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

oceny polityki rodzinnej rządu i potrzeb prokreacyjnych Polaków
odchodzenia Polaków z Kościoła
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89