CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
28/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych
Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością
Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sytuacji i potrzeb mieszkaniowych Polaków
ocen działalności parlamentu i prezydenta
 
Co jest dla Polaków najważniejsze przy wyborze miejsca zamieszkania?
W jednym z ostatnich sondaży zapytaliśmy naszych respondentów o to, co jest dla nich najważniejsze, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Poprosiliśmy o wybranie z podanej listy czterech najważniejszych aspektów. Największa część badanych wskazała w tym kontekście bezpieczną okolicę (57%), a na drugim miejscu pod względem liczby wskazań usytuowały się koszty utrzymania mieszkania lub domu (43%). Dla znacznej grupy respondentów istotna jest dobra infrastruktura – dostęp do szkół, przedszkoli, sklepów, punktów usługowych (36%), a także kontakt z naturą – posiadanie ogrodu (35%) oraz bliskość terenów zielonych (33%). Bardzo ważną kwestią jest dobre skomunikowanie okolicy – blisko co czwarty ankietowany wymienił dobry dostęp do komunikacji publicznej (24%), a zbliżona liczba (23%) – czas dojazdu do pracy, szkoły itp.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 46
Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta
Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości
Stosunek do rządu w lipcu
Nastroje społeczne w lipcu
Zaufanie do polityków w lipcu
Postrzeganie inflacji – prognozy, przyczyny, ocena działań rządu
Nastroje na rynku pracy na początku lipca
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Zaufanie do polityków zagranicznych
Jeszcze raz o kwestiach związanych z obronnością
Ocena polityki rodzinnej rządu i zaspokojenie potrzeb prokreacyjnych Polaków
Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?
Preferencje partyjne w sierpniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

sytuacji i potrzeb mieszkaniowych Polaków
ocen działalności parlamentu i prezydenta
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89