CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
31/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Polacy o wojnie na Ukrainie i Rosjanach
Polacy wobec kryzysu energetycznego
Preferencje partyjne w pierwszej połowie września
Polacy wobec epidemii koronawirusa pod koniec wakacji
Zaufanie do polityków we wrześniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

katastrofy ekologicznej na Odrze
nastrojów społecznych we wrześniu
 
Państwo wobec katastrofy ekologicznej na Odrze
Działania organów państwa polskiego wobec katastrofy ekologicznej na Odrze są odbierane na ogół krytycznie. Źle ocenia je niemal dwie trzecie Polaków (63%), w tym prawie dwie piąte (37%) wyraża tę opinię w sposób kategoryczny. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarty ankietowany (23%).
Rysunek 1
Na oceny badanych w tej kwestii istotnie wpływa stosunek do rządu. Jego zwolennicy przeważnie pozytywnie odnoszą się do działań organów państwa wobec zanieczyszczenia Odry, choć – co warto podkreślić – niemała ich część, bo blisko jedna trzecia, wyraża przeciwną opinię. Niemal jednomyślni w tej sprawie są przeciwnicy rządu, którzy w ogromnej większości wystawiają oceny negatywne. Taką opinię podziela też przeważająca część obojętnych wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego.
Rysunek 2
* Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (389) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 września 2022 roku na próbie liczącej 1119 osób (w tym: 58,0% metodą CAPI, 25,3% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Sytuacja mieszkaniowa Polaków
Jak Polacy chcieliby mieszkać?
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w drugiej połowie sierpnia
Nastroje społeczne w sierpniu
Polacy o wojnie na Ukrainie i Rosjanach
Polacy wobec kryzysu energetycznego
Preferencje partyjne w pierwszej połowie września
Polacy wobec epidemii koronawirusa pod koniec wakacji
Zaufanie do polityków we wrześniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

katastrofy ekologicznej na Odrze
nastrojów społecznych we wrześniu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89