CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
33/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o katastrofie ekologicznej na Odrze i czystości najbliższej okolicy
Nastroje społeczne we wrześniu
Stosunek do rządu w pierwszej połowie września
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
Polacy o wojnie na Ukrainie
Sytuacja na rynku pracy we wrześniu
Polacy o wychowaniu dzieci
Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

instytucji publicznych
stosunku do rządu
 
Zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel
Jak wynika z deklaracji badanych, od sierpnia do połowy października zaopatrzenie w węgiel gospodarstw domowych, które używają tego surowca do ogrzewania, poprawiło się. Nadal jednak duża część gospodarstw nie ma żadnych zapasów węgla – brak zapasów tego surowca w swoim gospodarstwie domowym deklaruje 36% ankietowanych (o 4 punkty mniej niż w drugiej połowie sierpnia). Spora grupa (29%, o 6 punktów mniej niż poprzednio) twierdzi, że ma jedynie niewielkie zapasy węgla. Kolejne 16% przyznaje, że ma już spore zapasy węgla, ale nie wystarczą one na cały sezon grzewczy. Od sierpnia dwukrotnie (z 9% do 18%) zwiększył się odsetek osób deklarujących, że posiadają wystarczającą ilość węgla na cały sezon grzewczy.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o katastrofie ekologicznej na Odrze i czystości najbliższej okolicy
Nastroje społeczne we wrześniu
Stosunek do rządu w pierwszej połowie września
Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów
Polacy o wojnie na Ukrainie
Sytuacja na rynku pracy we wrześniu
Polacy o wychowaniu dzieci
Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

instytucji publicznych
stosunku do rządu
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89