CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
34/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o wychowaniu dzieci
Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i zagrożenia bronią jądrową
nastrojów społecznych w październiku
 
Obawy przed użyciem broni jądrowej przez Rosję
Temat potencjalnego użycia broni nuklearnej przez Rosję powrócił na pierwsze strony gazet po tym, jak Władimir Putin zaczął niedawno sugerować, że byłby gotów na taki krok. Z tego powodu w październikowym badaniu postanowiliśmy zapytać Polaków o ich obawy związane z tym zagrożeniem, wykorzystując zestaw pytań, którego użyliśmy po raz pierwszy zaraz po wybuchu wojny. Jak się okazało, poziom lęku jest dziś wyraźnie mniejszy niż wówczas, choć wciąż znaczący. Obawy przed użyciem broni jądrowej wobec Ukrainy wyraziło dwie trzecie Polaków (66%, spadek o 11 punktów procentowych od marca), wobec Polski – niespełna połowa (47%, spadek o 18 punktów), a wobec innych krajów NATO – ponad jedna trzecia (37%, spadek o 25 punktów).
Rysunek 1
Użycia broni nuklearnej przez Rosję obawiają się wyraźnie częściej kobiety niż mężczyźni. Poza tym we wszystkich przypadkach boją się go częściej osoby starsze, gorzej wykształcone, a także częściej uczestniczące w praktykach religijnych. Obawy są też nieco bardziej rozpowszechnione w mniejszych miejscowościach.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o wychowaniu dzieci
Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i zagrożenia bronią jądrową
nastrojów społecznych w październiku
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89