CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
35/2022
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

radzenia sobie z inflacją
wydatków na edukację dzieci
 
Inflacja coraz bardziej odczuwalna
Polacy coraz silniej odczuwają skutki wzrostu cen. Z danych CBOS wynika, że do kwietnia silne lub bardzo silne odczuwanie inflacji deklarowało mniej więcej dwie trzecie badanych, obecnie odsetek ten wzrósł do 86%. W ciągu ostatniego półrocza bardzo wyraźnie wzrósł odsetek respondentów odczuwających jej skutki w bardzo dużym stopniu (aż o 24 punkty procentowe), zmniejszył się natomiast odczuwających je w niewielkim stopniu (z 33% do 13%).
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 47
Ekologia i energetyka w działaniach i opiniach

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021


Komunikaty

Polacy o reparacjach i stosunkach polsko-niemieckich
Polacy w obliczu zagrożenia epidemicznego
Obawy Polaków u progu jesieni
Oceny działalności instytucji publicznych we wrześniu
Preferencje partyjne w październiku
Kwartalny bilans nastrojów społecznych
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w październiku
Jak przetrwać kryzys energetyczny
Zaufanie do polityków w październiku
Stosunek do rządu w październiku
Polacy o wojnie na Ukrainie i zagrożeniu bronią jądrową
Nastroje społeczne w październiku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

radzenia sobie z inflacją
wydatków na edukację dzieci
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89