CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
1/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców
Preferencje partyjne w grudniu
Uzasadnienia dobrych i złych ocen działalności Sejmu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w grudniu
Stosunek do rządu w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityków roku 2022 w Polsce i na świecie
systemu edukacji
 
Politycy roku 2022
Tytuł polityka roku 2022 Polacy przyznali prezydentowi Andrzejowi Dudzie (w odpowiedzi na pytanie otwarte wymieniło go 12% ankietowanych). Na kolejnych miejscach rankingu, ze zbliżonym odsetkiem „głosów”, znaleźli się premier Mateusz Morawiecki oraz Donald Tusk (po 6%). Ponad połowa badanych (55%) nie wskazała jednak osoby, która, w ich opinii, zasługiwałaby na takie wyróżnienie.
Rysunek 1
W wymiarze międzynarodowym na tytuł polityka roku 2022, zdaniem Polaków, najbardziej jednoznacznie zasłużył prezydent walczącej z rosyjskim najazdem Ukrainy Wołodymyr Zełenski (20% głosów). Drugą, również silnie wyróżnioną przez badanych postacią polityki międzynarodowej został prezydent USA Joe Biden (15%).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (392) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób (w tym: 54,5% metodą CAPI, 29,8% – CATI i 15,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców
Preferencje partyjne w grudniu
Uzasadnienia dobrych i złych ocen działalności Sejmu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w grudniu
Stosunek do rządu w grudniu
Nastroje społeczne w grudniu
Zaufanie do polityków w grudniu
Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie grudnia
O epidemii koronawirusa i długotrwałych skutkach przechorowania COVID-19
Oceny roku 2022
Polacy o wojnie na Ukrainie i zaangażowaniu NATO


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

polityków roku 2022 w Polsce i na świecie
systemu edukacji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89