CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
6/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych i turystycznych Polaków
preferencji partyjnych w lutym
 
Popularność wyjazdów turystycznych
Popularność wyjazdów turystycznych szybko wraca do utrwalonego przed pandemią poziomu (w roku 2022 na co najmniej dwudniowy wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 54% dorosłych Polaków, czyli o 4 punkty procentowe więcej niż w roku 2021), a deklaracje dotyczące wyjazdów odbytych w roku 2022 i plany na rok 2023 wskazują, iż preferencje Polaków co do tego, czy spędzić urlop na terenie kraju czy za granicą, również powróciły do stanu sprzed pandemii. Warto jednak dodać, iż jeżeli chodzi o plany wyjazdowe na ten rok, to nadal obserwujemy podwyższony poziom niepewności, wyrażający się w wyższym niż przed pandemią odsetkiem odpowiedzi „jeszcze nie wiem”.
Rysunek 1
Rysunek 2
Prezentowane dane pochodzą z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 2013–2023.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Roczny bilans nastrojów społecznych
Preferencje partyjne w styczniu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu
Nastroje społeczne w styczniu
Nastroje na rynku pracy w styczniu
Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Stosunek do rządu w styczniu
Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie
O inflacji i finansach publicznych
Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie
Polacy o Mikołaju Koperniku
Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wyjazdów wypoczynkowych i turystycznych Polaków
preferencji partyjnych w lutym
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89