CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
12/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
Postawy wobec transformacji energetycznej
Preferencje partyjne w marcu
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
Zaufanie do polityków w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Polacy o nowelizacji kodeksu wyborczego i ułatwieniach w głosowaniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-amerykańskich
ocen działalności instytucji publicznych
 
Opinie na temat wpływu Stanów Zjednoczonych na świat
Stany Zjednoczone wciąż pozostają jedynym supermocarstwem, mimo że w ostatnim trzydziestoleciu w polityce i gospodarce światowej rośnie znaczenie także innych krajów (przede wszystkim grupy BRICS, a zwłaszcza Chin). W marcu, po prawie dziewięcioletniej przerwie, ponownie zapytaliśmy Polaków, jak postrzegają wpływ USA na świat. Aktualne oceny są najlepsze od 2006 roku. Już w maju 2014 roku odwrócił się wcześniejszy trend wzrostu odsetka ocen niejednoznacznych, wskazujących na postrzeganie roli tego mocarstwa w polityce międzynarodowej w zależności od konkretnej sytuacji. Zmiana opinii odnotowana w 2014 roku najprawdopodobniej związana była z jasnym stanowiskiem Stanów Zjednoczonych w kwestii Ukrainy i ówczesnego zaangażowania Rosji w wydarzenia w tym kraju. Jeszcze większą poprawę ocen w tym zakresie rejestrujemy obecnie. W porównaniu z wcześniejszymi badaniami znacznie przybyło Polaków uważających, że – ogólnie rzecz biorąc – Stany Zjednoczone mają pozytywny wpływ na świat – obecnie sądzi tak ponad połowa respondentów. Tak generalnie pozytywny odbiór Stanów Zjednoczonych z całą pewnością można wiązać z działaniami tego mocarstwa w obliczu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 2006–2023.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o wojnie na Ukrainie w rok po jej wybuchu
Deklaracje Polaków dotyczące potencjalnych koalicji wyborczych opozycji
Postawy wobec transformacji energetycznej
Preferencje partyjne w marcu
Pewność głosowania, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne
Stosunek do innych narodów rok po wybuchu wojny na Ukrainie
Zaufanie do polityków w marcu
Stosunek do rządu w marcu
Polacy o nowelizacji kodeksu wyborczego i ułatwieniach w głosowaniu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-amerykańskich
ocen działalności instytucji publicznych
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89