CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
13/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o nowelizacji kodeksu wyborczego i ułatwieniach w głosowaniu
Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie, postrzeganie stosunków polsko-amerykańskich oraz wpływu USA na świat
Nastroje społeczne w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych w marcu
Polacy o NATO w kontekście wojny na Ukrainie
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania
Nastroje na rynku pracy w marcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

powstania w getcie warszawskim
kwartalnego bilansu nastrojów
 
Znaczenie powstania w getcie warszawskim
Blisko 80 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Słyszała o tym ogromna większość Polaków (89%). Spośród nich sześciu na dziesięciu (60%) twierdzi, że powstanie w getcie warszawskim jest obecnie ważne głównie dla Żydów. Mniej niż połowa (46%) uważa, że ma ono istotne znaczenie przede wszystkim dla Polaków, a ponad jedna trzecia (36%) – że dla ludzi starszego pokolenia. Stosunkowo rzadko (7%) postrzegane jest jako wydarzenie ważne obecnie tylko dla osób, których życie związane jest z Warszawą. Siedmiu na stu ankietowanych (7%) uważa, że powstanie w getcie warszawskim mało kogo dziś interesuje. Na przestrzeni dekady słabnie przekonanie, że jest to wydarzenie ważne przede wszystkim dla Żydów. Ponadto więcej osób niż w 2013 roku postrzega je jako istotne głównie dla Polaków, a mniej – jako istotne przede wszystkim dla starszych pokoleń.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (395) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 marca 2023 roku na próbie liczącej 993 osoby (w tym: 58,0% metodą CAPI, 24,6% – CATI i 17,4% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Polacy o nowelizacji kodeksu wyborczego i ułatwieniach w głosowaniu
Ocena wizyty Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie, postrzeganie stosunków polsko-amerykańskich oraz wpływu USA na świat
Nastroje społeczne w marcu
Oceny działalności instytucji publicznych w marcu
Polacy o NATO w kontekście wojny na Ukrainie
Polacy wobec wojny na Ukrainie
Kto wygra wybory – przewidywania wyborcze na pół roku przed dniem głosowania
Nastroje na rynku pracy w marcu


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

powstania w getcie warszawskim
kwartalnego bilansu nastrojów
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89