CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
16/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Opinie o członkostwie w Unii Europejskiej
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Polacy o kwestiach związanych z obronnością
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Preferencje partyjne w maju


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

autorytetu Jana Pawła II
stosunku Polaków do inflacji
 
Czy Jan Paweł II jest dla Polaków autorytetem moralnym?
Emisja reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3", w którym sugerowano, że Jan Paweł II jako metropolita krakowski tuszował przypadki pedofilii wśród księży, wywołała medialno­‑polityczną burzę. W kwietniowym sondażu sprawdziliśmy, w jaki sposób doniesienia medialne wpłynęły na autorytet papieża w polskim społeczeństwie. Możliwość odpowiedzi na to pytanie dało porównanie wyników badań CBOS zrealizowanych w tym i ubiegłym roku. W maju 2022 roku ogółem 81% badanych zadeklarowało, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem moralnym (w tym 56% stwierdziło to w sposób zdecydowany). Blisko rok później takie deklaracje złożyło także 81% badanych (w tym 58% stwierdziło to w sposób zdecydowany). Można zatem powiedzieć, że zarzuty stawiane Janowi Pawłowi II nie przełożyły się na spadek jego społecznego autorytetu.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (396) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na próbie liczącej 1081 osób (w tym: 56,9% metodą CAPI, 24,0% – CATI i 19,1% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Oceny działalności parlamentu i prezydenta w kwietniu
Stosunek do rządu w kwietniu
Kwietniowy ranking zaufania do polityków i osób publicznych
Nastroje społeczne w kwietniu
Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców
Opinie o członkostwie w Unii Europejskiej
Nastroje na rynku pracy w kwietniu
Polacy o kwestiach związanych z obronnością
Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością
Preferencje partyjne w maju


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

autorytetu Jana Pawła II
stosunku Polaków do inflacji
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89