CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
19/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Psychologiczne charakterystyki elektoratów 2023
Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych
Preferencje partyjne w czerwcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Zaufanie do polityków i osób publicznych w czerwcu
O bliskości i dystansie wobec partii politycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

800 plus
Marszu 4 czerwca
 
Polacy o podwyższeniu świadczenia 500 plus
Pomysł podwyższenia świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł dzieli Polaków: 50% pytanych popiera tę propozycję, a 46% jest jej przeciwnych. Pozostałe 4% nie ma zdania na ten temat. Warto zauważyć, że wśród badanych, którzy opowiadają się za waloryzacją świadczenia, częściej pada odpowiedź „Raczej popieram” (27%) niż „Zdecydowanie popieram” (23%), podczas gdy w gronie osób niepopierających tej propozycji znacznie więcej jest zdecydowanych (27%) niż umiarkowanych przeciwników (19%).
Rysunek 1
Badani o poglądach prawicowych w większości są za podniesieniem do 800 zł wsparcia finansowego dla rodzin (69%), podczas gdy osoby identyfikujące się z lewicą i politycznym centrum częściej nie popierają tego pomysłu (odpowiednio: 63% i 55%).
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (398) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3% metodą CAPI, 25,8% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Psychologiczne charakterystyki elektoratów 2023
Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych
Preferencje partyjne w czerwcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Zaufanie do polityków i osób publicznych w czerwcu
O bliskości i dystansie wobec partii politycznych


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

800 plus
Marszu 4 czerwca
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89