CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
20/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych
Preferencje partyjne w czerwcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Zaufanie do polityków i osób publicznych w czerwcu
O bliskości i dystansie wobec partii politycznych
Opinie Polaków o podniesieniu świadczenia wychowawczego
Polacy o marszu 4 czerwca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-ukraińskich
wojny na Ukrainie
 
Ponad dwukrotny wzrost pozytywnych ocen stosunków polsko-ukraińskich
Odsetek Polaków oceniających stosunki polsko-ukraińskie pozytywnie wzrósł od 2018 roku ponad dwukrotnie (64% wobec 29% pięć lat temu), co stanowi niewątpliwie efekt zbliżenia między naszymi narodami, jakie nastąpiło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Warto zwrócić uwagę, że wcześniej wyraźny wzrost pozytywnych ocen odnotowaliśmy też za sprawą Rosji, bezpośrednio po aneksji Krymu w 2014 roku. Zaledwie 4% Polaków ocenia obecne stosunki polsko-ukraińskie jako złe.
Rysunek 1
Na pozytywne oceny ponadprzeciętnie często natrafiamy wśród badanych w wieku 45–54 lata, mieszkańców większych miejscowości, osób lepiej wykształconych, a także respondentów o wyższych dochodach per capita.
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (398) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3% metodą CAPI, 25,8% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Korzystanie z internetu w 2023 roku
Pewność głosowania elektoratów partyjnych oraz preferencje wyborców niezdecydowanych
Preferencje partyjne w czerwcu
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w czerwcu
Stosunek do rządu w czerwcu
Nastroje społeczne w czerwcu
Nastroje na rynku pracy w czerwcu
Zaufanie do polityków i osób publicznych w czerwcu
O bliskości i dystansie wobec partii politycznych
Opinie Polaków o podniesieniu świadczenia wychowawczego
Polacy o marszu 4 czerwca


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunków polsko-ukraińskich
wojny na Ukrainie
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89