CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
22/2023
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Charakterystyka poglądów elektoratów
Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce?
Wizerunki partii politycznych A.D. 2023
Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Preferencje partyjne w drugiej połowie sierpnia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w sierpniu
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Czy Polacy wezmą udział w referendum?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i embarga na import zbóż z Ukrainy
przemocy domowej wobec dzieci
 
Czy embargo na import zbóż z Ukrainy powinno zostać przedłużone?
Do 15 września obowiązuje unijny zakaz dostaw pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski oraz do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Blisko dwie trzecie badanych (65%), w tym znaczna część w sposób zdecydowany (39%), wyraża przekonanie, że obowiązywanie tego zakazu powinno zostać przedłużone.
Rysunek 1
Opinie na temat tego, co powinna zrobić Polska, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży obowiązywania embarga, są podzielone, przeważa jednak pogląd, że Polska powinna utrzymać zakaz importu tych produktów (46%).
Rysunek 2
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (400) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 sierpnia 2023 roku na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9% metodą CAPI, 24,8% – CATI i 13,3% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 48
Młodzi Polacy w badaniach CBOS 1989–2021

nr 49
Młodzież 2021

nr 50
Sekularyzacja po polsku


Komunikaty

Charakterystyka poglądów elektoratów
Kim są wyborcy partii politycznych w Polsce?
Wizerunki partii politycznych A.D. 2023
Skąd się wzięli wyborcy głównych ugrupowań politycznych?
Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych
Preferencje partyjne w drugiej połowie sierpnia
Oceny działalności parlamentu i prezydenta w drugiej połowie sierpnia
Zaufanie do polityków w sierpniu
Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia
Stosunek do rządu w sierpniu
Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia
Czy Polacy wezmą udział w referendum?


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

wojny na Ukrainie i embarga na import zbóż z Ukrainy
przemocy domowej wobec dzieci
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89