CBOS NEWS Newsletter
CBOS NEWS
Newsletter
Rzetelność i profesjonalizm
7/2024
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Stosunek do rządu w lutym
Nastroje społeczne w lutym
Opinie o władzach lokalnych
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek Polaków do aborcji i pigułki „dzień po”
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2023 roku i plany na rok 2024
Nastroje konsumenckie (CBOS Flash)
Nastroje na rynku pracy w lutym
Dobro wspólne – czym dla nas jest i jak je chronimy?
Preferencje partyjne w marcu (CATI) (CBOS Flash)
25 lat członkostwa Polski w NATO


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do innych narodów
protestów rolników (CBOS Flash)
 
Które narody Polacy lubią najbardziej, a które najmniej?
Podobnie jak w zeszłym roku, najbardziej lubianym przez nas narodem okazali się Amerykanie. Niewiele dalej plasują się Włosi oraz nasi ulubieni sąsiedzi: Czesi i Słowacy. Większość badanych deklarowała również sympatię do Anglików i Litwinów, a blisko połowa do Finów, Węgrów i Francuzów. Po 40% deklaracji sympatii otrzymali Gruzini, Ukraińcy i Niemcy, choć w przypadku tych dwóch ostatnich narodów mamy jednocześnie do czynienia z dość wysokimi odsetkami deklaracji niechęci.
Na dalszych pozycjach utrzymują się już narody, do których sympatię bądź niechęć wyraziły zbliżone odsetki badanych: Chińczycy, Żydzi, Hindusi oraz Turcy. Listę zamykają narody i grupy etniczne przez Polaków nielubiane: Palestyńczycy, Romowie, Białorusini oraz Rosjanie. Warto też zwrócić uwagę, że w naszym stosunku do Rosjan jesteśmy wyjątkowo zdecydowani – zaledwie co dziewiąty badany odnosi się do Rosjan z obojętnością, podczas gdy w przypadku innych narodów i grup etnicznych obojętność wyraża co piąty bądź co czwarty respondent.
Rysunek 1
Więcej na ten temat wkrótce w komunikacie.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (405) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie liczącej 1015 osób (w tym: 59,8% metodą CAPI, 27,0% – CATI i 13,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.
OSTATNIE PUBLIKACJE

„Opinie i Diagnozy”

nr 50
Sekularyzacja po polsku

nr 51
Polscy wyborcy 2023

nr 52
Polacy w obliczu wojny na Ukrainie


Komunikaty

Stosunek do rządu w lutym
Nastroje społeczne w lutym
Opinie o władzach lokalnych
Zaufanie do polityków w lutym
Stosunek Polaków do aborcji i pigułki „dzień po”
Wyjazdy turystyczne Polaków w 2023 roku i plany na rok 2024
Nastroje konsumenckie (CBOS Flash)
Nastroje na rynku pracy w lutym
Dobro wspólne – czym dla nas jest i jak je chronimy?
Preferencje partyjne w marcu (CATI) (CBOS Flash)
25 lat członkostwa Polski w NATO


WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ

Komunikaty dotyczące:

stosunku do innych narodów
protestów rolników (CBOS Flash)
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Informacji CBOS
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
tel. (+48) 22 625 76 23; fax (+48) 22 629 40 89