Publikacje

W ramach projektu zostały opublikowane analizy, prognozy i rekomendacje.

 

 

 

Analizy są  kompleksowym źródłem informacji na temat migracji i ich skutków dla województwa
i powiatów woj. lubelskiego. Raport przedstawia wyniki z badań terenowych przeprowadzonych we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.

 

 

 

 

 

Prognozy dotyczą:
1. zagranicznych migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn w 24 powiatach woj. lubelskiego;
2. międzywojewódzkich migracji zarobkowych kobiet i mężczyzn na terenie woj. lubelskiego
3. międzypowiatowych migracji kobiet i mężczyzn w 24 powiatach woj. lubelskiego;
4. trendów gospodarczych istotnych dla migracji,
z uwzględnieniem danych dotyczących podregionów.

 

 

 

 

Rekomendacje dają efektywne instrumenty stymulowania imigracji na terenie
woj. lubelskiego, dotyczące:
1. efektywnego kreowania kapitału ludzkiego
2. polityki społecznej i budżetowej
3. polityki przyciągania inwestycji
4. polityki przestrzennej i transportowej

 
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego